Ponad 40 tys. ton odpadów trafi na Dolny Śląsk z Niemiec!

Na Dolny Śląsk trafi 40 tys. 500 ton odpadów z Niemiec. Zgodę na przywóz wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

GIOŚ opublikował zdjęcie z faktycznego miejsca rekultywacji

Pyły gazów odlotowych zostaną przetransportowane do wyrobiska na terenie gminy Mirsk. „Przywożone odpady przeznaczone są do wypełnienia nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego (…). Proces ten nie jest tożsamy ze składowaniem odpadów” – tłumaczy GIO

Odbiorcą odpadów jest firma PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o. o. mająca siedzibę w Rębiszowie (woj. dolnośląskie). Decyzję na składowanie odpadów wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Przejadą przez nasz powiat, od granicy w Radomierzycach przez Zgorzelec

Odpady mają być przewożone luzem w szczelnych oraz przykrytych plandekami naczepach, przy zachowaniu środków niezbędnych do zabezpieczenia przed ich wywiewaniem z samochodów. Takich transportów ma byc ponad 1500!

Samochody transportujące odpady po stronie polskiej pokonają około 50 km. Przejadą przez nasz powiat zgorzelecki oraz lubański i lwówecki.

 Odpady, które trafią do Polski to tzw. pyły gazów odlotowych, które powstają przy spalaniu paliw lub w czasie innych procesów technologicznych. Pyły te zanieczyszczają powietrze. W Polsce mają zostać poddane „operacji odzysku”.

W Niemczech utylizacja tego typu odpadów jest bardzo kosztowna, dlatego firmy szukają rynków, gdzie można to robić taniej…

Poniżej zamieszczamy informację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tej sprawie

Przewóz odpadów z Niemiec do Polski – komentarz do doniesień medialnych. Opublikowano: 22 wrzesień 2020

W odniesieniu do doniesień medialnych dotyczących wydania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska decyzji na przewóz 40 tys. ton odpadów z Niemiec do Polski, informujemy:

Zezwolenia wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na przywóz odpadów do miejscowości Rębiszów w woj. dolnośląskim nie dotyczą przywozu odpadów komunalnych (tzw. „śmieci”) czy odpadów niebezpiecznych, jak sugerowane jest w przekazach medialnych.
Przywożone odpady przeznaczone są do wypełnienia nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego, co jest kwalifikowane jako proces odzysku R5. Proces ten nie jest tożsamy ze składowaniem odpadów. 
W wyrobisku deponowane są odpady mineralne, niewykazujące właściwości niebezpiecznych, takie jak: zużyte rdzenie i formy odlewnicze z odlewnictwa żelaza, gleba i kamienie, mieszanki gruzu, betonu i cegieł, odpady w postaci pyłów odlotowych, minerałów.  

Firma rekultywująca wyrobisko posiada zezwolenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego na wypełnianie wyrobiska takimi rodzajami odpadów i tylko na te odpady GIOŚ może wydać decyzję na przywóz odpadów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa.
Kontrole Dolnośląskiego WIOŚ prowadzone są na bieżąco i nie wykazują naruszeń w prowadzeniu rekultywacji wyrobiska i transgranicznego przemieszczania odpadów.
Ostatnia kontrola WIOŚ, zakończona w sierpniu br. podczas której pobrano próby odpadów oraz wody z dna wyrobiska do analizy, potwierdziła zarówno zgodność rodzajów przywożonych odpadów z zezwoleniami GIOŚ jak i brak przekroczeń warunków dopuszczalnych.
Podziel się informacją ze znajomymi!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Treści są chronione prawami autorskimi!